Hírek > Minőségfejlesztés a közművelődésben képzés indul Budapesten - I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél - még várják a jelentkezéseket

Minőségfejlesztés a közművelődésben képzés indul Budapesten - I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél - még várják a jelentkezéseket

2011. június 14., 15:36
A Budapesti Művelődési Központ április 13-án-én újra elindítja a "Minőségfejlesztés a közművelődésben - I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél" címmel meghírdetett tanfolyamot. Az érdeklődők 2011. április 8-áig (péntekig) jelentkezhetnek a képzésre.

Több éve – a Budapesti Művelődési Központ szakmai koordinálásával – folyó fejlesztési munka eredményeként a közművelődésben is létrejött egy olyan minőségfejlesztési rendszer, mely elősegíti az önértékelési gyakorlat meghonosítását, és egyben tükrözi és figyelembe veszi a közművelődés speciális vonásait is.

Képző központ (a tanfolyam indítója): Budapesti Művelődési Központ
A Budapesti Művelődési Központ akkreditált felnőttképzést folytató intézmény.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1738
 

A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak közművelődési szervezetek minőségfejlesztési célú önértékelési tevékenységének megszervezésére, lebonyolítására, értékelés készítésére. A résztvevők a minőségügyi felelősi teendők ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkezzenek.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A képzésen a résztvevők minőségügyi alapismereteket sajátítanak el, megismerik a közművelődés minőségfejlesztő programját, megtanulják az önértékelést segítő eszközök alkalmazását, valamint az önértékelés kivitelezésének gyakorlati lépéseit.

A képzés módszerei:
• szeminárium (5 óra) - impulzus módszer: előadás és beszélgetés ötvözése, kerekasztal beszélgetés, tapasztalatok, elvárások megbeszélése, összegzése
• tréning (25 óra) - kiscsoportos munka, konszenzus kialakítása, közös vázlat készítése, vita, méhkas módszer, ötletroham

Oktatók:
Több éves szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkező, a minőségfejlesztési rendszer kialakításában részt vett minőségügyi és közművelődési szakemberek.

Kiknek ajánljuk a képzést?
A képzésre elsősorban azoknak a szakembereknek a jelentkezését várjuk, akik művelődési házakban dolgoznak, továbbá kulturális, közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek munkatársainak, az önkormányzatok kulturális, közművelődési referenseinek és minőségügyi szakembereknek ajánljuk.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:
• minimum középfokú iskolai végzettség
• legalább 3 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat.

A képzés összóraszáma: 30 óra (5 x 6 óra)
A képzés tervezett ütemezése: a képzést szerdai napokon szervezzük, 5 alkalommal, alkalmanként 6 órás időtartamban.
A képzés tervezett időpontjai: 2011. április 13., 20., 27., május 4., 11.

Vizsgakövetelmény:
A résztvevő az ismeretek gyakorlati alkalmazását egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelésének megszervezésével, lebonyolításával bizonyítja. A kitöltött értékelőlapok bemutatása mellett a résztvevő 10-15 oldalas összefoglaló írásbeli dolgozatot készít, mely tartalmazza az értékelőlap adatainak indoklását, valamint ezzel összefüggésben értékeli a tevékenységet, és javaslatot terjeszt elő a fejlesztésekre vonatkozóan.

Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása:
A résztvevő meglévő releváns tudását a vizsgakövetelmények teljesítésével előzetesen bizonyíthatja. A megfelelt minősítésű dolgozat alapján a résztvevő tudását beszámítjuk; a modul elméleti, gyakorlati napjain való részvétel alól felmentést kaphat.

A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
• A részvételi díj teljes összegének befizetése.
• A továbbképzésen való jelenlét 80%-ának teljesítése.
• Gyakorlat teljesítése: Egy kiválasztott terület (tevékenység) önértékelése a szervezeten belül, az értékelőlap segítségével.
• 1 db 10 - 15 oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése.

A képzés tervezett kezdete: 2011. április 13.
A képzés tervezett befejezése: 2011. május 11.

A képzés helyszíne: Budapesti Művelődési Központ (XI. ker., Etele út 55.), II. emelet, 202-es terem

A jelentkezés határideje: 2011. április 8.
A képzésre korlátozott számban tudunk jelentkezéseket elfogadni. A részvételi szándékot a jelentkezés sorrendjének megfelelően regisztráljuk. A jelentkezés a csatolt jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lapot személyesen, e-mailen, és postai úton lehet eljuttatni.

Részvételi díj: 40.000 Ft
A részvételi díj fizethető helyben a pénztári nyitva tartási időben, csekken, illetve átutalással.

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ Brenner Zsuzsannától igényelhető:
tel.: (1) 371 2770,
fax: (1) 371 2761,
e-mail: international@bmknet.hu
XI. ker., Etele út 55. II.em. /207. szoba
1518 Budapest, Pf.: 145
 

JELENTKEZÉSI LAP

 

Forrás:
BMK